Спортски савез особа са инвалидитетом Београда под покровитељством Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и града Београда (Секретаријат за спорт и омладину и Секретаријат за социјалну заштиту), а уз подршку Секретаријата за образовање и дечију заштиту и у партнерству са Српским филантропским форумом, у периоду од септембра до фебруара, почиње велику акцију  "Радујмо се заједно".

  У циљу оснаживања школа за унапређивање инклузивне образовне праксе, биће реализован програм подршке у школама. Примери из школа указују да је вршњачка подршка од непроцењиве вредности за прихватање, укљученост и учење сваког детета, а посебно деце из осетљивих група. Директори школа и наставнички колективи, посебно одељењске старешине, имају пресудни утицај на развијање школске свести која подржава инклузију. Инклузија има за циљ да ученике укључи у заједницу, а то се постиже на тај начин што се они обучавају да успешно функционишу самостално и могу да обављају основне, свакодневне активности тренутно и у даљем животу. Деца са инвалидитетом предшколског и школског узраста најчешће немају услове да у пуној мери учествују у организованим активностима које у том, развојном, периоду представљају једну од најважнијих карика у њиховом, интегралном, развоју. Разлози су разни: неприпремљеност васпитача и наставника које често изазивају страх за укључивање деце са инвалидитетом, недовољно организованих едукација на ту тему, одсуство мотивације, реквизита и других помагала,.... А као један од кључних отежавајућих фактора је недовољна информисаност и припрема деце без инвалидитета која најчешће резултира неприхватањем деце са инвалидитетом као равноправних учесника у активностима. Статистика показује да деца са инвалидитетом у више од 50% случајева нису равноправно укључени у наставу физичког васпитања и у ваннаставне активности.

  Пројекат „ Радујмо се заједно „ има за циљ да приближи децу са и без инвалидитета и да помогне да се обезбеде потребни услови за развој инклузије у предшколским установама и школама, као и да анимира децу са инвалидитетом да се укључе у неки и од организованих облика ваншколских активности, као и у активности које организује Спортског савеза особа са инвалидитетом. У периоду од септембра до фебруара, главни задатак је да се свим основним и средњим школама у Београду проследи један кратак едукативни инклузивни филм који има за циљ да на интересантан и деци близак начин, приближи децу са инвалидитетом и да прикаже њихове могућности и на тај начин пробуди интересовање деце за учешће у заједничким спортским активностима и игри са другарима. Поред гледања едукативног филма, деца би уз анкете, креативне радионице, семинаре, манифестације...који су такође део овог програма, учествовала у његовој реализацији која је осмишљена кроз три фазе.

  Главни циљеви овог програма су: промоција заједништва и равноправности у области физичког васпитања, утврђивање стања укључености особа са инвалидитетом у редовно бављење физичком активношћу, промовисање физичке активности код деце и младих са инвалидитетом, као и повећање броја особа са инвалидитетом које се редовно баве физичком активношћу чиме би се стварала и база за будуће врхунске спортисте.

  На yоу тубе каналу СОСИБ-а можете погледати промотивни филм и да се више упознате са овом дивном идејом и да се укључите у реализацију овог пројекта. 

  Prijatelji

  © 2023 Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda - SSOSIB. Sva prava zadržana.

  Please publish modules in offcanvas position.